11 Famous Beaches In Miami, Florida

1 Bal Harbour Beach, Miami

2 Crandon Park Beach, Miami

3 South Pointe Park Beach, Miami

4 Hobie Beach, Miami

5 South Pointe Park

6 Lummus Park Beach

7 Matheson Hammock Park & Beach, Miami

8 North Shore Park Beach, Miami

9 Haulover Beach, Miami

10 Virginia Key Beach, Miami

Best Miami Family  Resorts